• Domovská stránka
  • Gymnázium Milady Horákové
   a ZŠ Na Planině, Praha 4
   • Přihlášení

 • Tento portál slouží současně pro Gymnázium Milady Horákové a Základní školu v Praze 4, Na Planině.

  Obě školy mají samostatná data chráněná proti neoprávněnému přístupu a obě školy také provozují aplikaci Edupage v rámci dvou samostatně placených licencí. Jediným důvodem pro společný vstup (a společný název pod hlavičkou jedné z obou škol) je využívání společných učeben, společné působení některých pedagogů a z toho vyplývající i velmi úzké provázání rozvrhů.

  Kromě rozvrhu jsou zde pro všechny návštěvníky průběžně publikovány i změny ("suplování") na jednotlivé dny.

  Pro třídy 6. až 9. ročníku ZŠ a všechny třídy GMH budou koncem září vygenerovány přihlašovací údaje pro žáky a rodiče. Od začátku října 2018 tím žáci i rodiče získají vstup do tzv. elektronické žákovské knížky, kde najdou všechny průběžné informace o studijních výsledcích, nepřítomnosti ve škole a další údaje.  Sem budou také směrována průběžná sdělení pedagogů rodičům, která se dříve psala do "papírových" žákovských knížek.

  Veškeré osobní údaje žáků a rodičů jsou chráněny tak, aby vyhovovaly předpisům GDPR. Data jsou uložena v cloudu u certifikovaného poskytovatele a chráněna dle legislativy EU. K osobním datům mají přístup jen přesně vymezené osoby: ředitel školy, jím pověřený administrátor matriky (zástupce ředitele), třídní učitel a k vybraným datům v rámci své kompetence také výchovná poradkyně. 
  Obě školy shromažďují pouze ty osobní údaje, které jsou povinny ve své matrice mít a na které mají ze zákona nárok (jméno, příjmení, datum a místo narození, RČ, 
  státní občanství, adresa bydliště, jména zákonných zástupců a jejich kontaktní údaje ap.). Žádné další údaje (národnost, zdravotní pojišťovna, fotografická podobenka...) shromažďovány nebudou, a proto ani jedna ze škol nebude muset od zákonných zástupců či plnoletých studentů vyžadovat souhlas s dobrovolným poskytováním osobních údajů a jejich shromažďováním.

  • Kontakt

   • Gymnázium Milady Horákové, Základní škola na Planině
   • skola@gymh.cz
   • (+420) 200 104 400
   • Na Planině 1393, 140 00 Praha 4
   • skola@planina.cz