• Domovská stránka
  • Gymnázium Milady Horákové
   a ZŠ Na Planině, Praha 4
   • Přihlášení

 • Tento portál slouží současně pro Gymnázium Milady Horákové a Základní školu v Praze 4, Na Planině.

  Obě školy mají samostatná data chráněná proti neoprávněnému přístupu a obě školy také provozují aplikaci Edupage v rámci dvou samostatně placených licencí. Jediným důvodem pro společný vstup (a společný název pod hlavičkou jedné z obou škol) je využívání společných učeben, společné působení některých pedagogů a z toho vyplývající i velmi úzké provázání rozvrhů.

  Kromě rozvrhu jsou zde pro všechny návštěvníky veřejně přístupné i změny rozvrhu ("suplování") na jednotlivé dny.

  Uživatelské účty jsou zřízeny pro všechny rodiče. Účet je nezbytný pro přístup do elektronické žákovské knížky.  Stejný přístup mají i žáci, a to prostřednictvím žákovského jména a hesla.

  Veškeré přístupové údaje rodičům na mailovou adresu zasílají a žákům sdělují třídní učitelé. Uživatelé, kteří mají ve školní evidenci zadanou mailovou adresu, si mohou sami nechat zaslat přihlašovací údaje přímo z této úvodní stránky.

  Všechny osobní údaje žáků a rodičů jsou chráněny tak, aby vyhovovaly předpisům GDPR. Data jsou uložena u certifikovaného poskytovatele a chráněna dle legislativy EU. K osobním datům mají přístup jen osoby vymezené vnitřním předpisem. Obě školy shromažďují pouze ty osobní údaje, které jsou povinny ve své matrice mít a na které mají ze zákona nárok (jméno, příjmení, datum a místo narození, RČ, státní občanství, adresa bydliště, jména zákonných zástupců a jejich kontaktní údaje ap.). Žádné další údaje (národnost, zdravotní pojišťovna...) shromažďovány nebudou, a proto ani jedna ze škol nebude muset od zákonných zástupců či plnoletých studentů vyžadovat souhlas s dobrovolným poskytováním osobních údajů a jejich shromažďováním.

  • Kontakt

   • Gymnázium Milady Horákové a ZŠ Na Planině
   • (+420) 200 104 400
   • Na Planině 1393, 140 00 Praha 4 Czech Republic
   • www.gymh.cz
   • www.planina.cz